Thông tin GPKD Nhà thuốc Long Châu

Tên ĐĐKD Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược
Long Châu 001 1833/GPP_17/08/2020 8707/ĐKKDD-HCM_17/08/2020
Long Châu 003 1817/GPP_17/08/2020 8702/ĐKKDD-HCM_17/08/2020
Long Châu 004 1832/GPP_17/08/2020 7630/ĐKKDD-HCM_17/08/2020
Long Châu 006 2251/GPP_23/09/2020 8900/ĐKKDD-HCM_23/09/2020
Long Châu 007 3168/GPP_16/12/2020 1335/ĐKKDD-HCM_19/04/2019
Long Châu 008 1758/GPP_12/08/2020 8678/ĐKKDD-HCM_12/08/2020
Long Châu 009 2018/GPP_24/08/2018 2156/ĐKKDD-HCM_24/08/2018
Long Châu 010 873/GPP_03/05/2018 2535/ĐKKDD-HCM_03/05/2018
Long Châu 011 2989/GPP_04/12/2020 9200/ĐKKDD-HCM_04/12/2020
Long Châu 012 3237/GPP_21/12/2020 9275/ĐKKDD-HCM_21/12/2020
Long Châu 001
 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ: 1833/GPP_17/08/2020
 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược: 8707/ĐKKDD-HCM_17/08/2020
Long Châu 003
 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ: 1817/GPP_17/08/2020
 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược: 8702/ĐKKDD-HCM_17/08/2020
Long Châu 004
 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ: 1832/GPP_17/08/2020
 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược: 7630/ĐKKDD-HCM_17/08/2020
Long Châu 006
 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ: 2251/GPP_23/09/2020
 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược: 8900/ĐKKDD-HCM_23/09/2020
Long Châu 007
 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ: 3168/GPP_16/12/2020
 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược: 1335/ĐKKDD-HCM_19/04/2019
Long Châu 008
 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ: 1758/GPP_12/08/2020
 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược: 8678/ĐKKDD-HCM_12/08/2020
Long Châu 009
 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ: 2018/GPP_24/08/2018
 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược: 2156/ĐKKDD-HCM_24/08/2018
Long Châu 010
 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ: 873/GPP_03/05/2018
 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược: 2535/ĐKKDD-HCM_03/05/2018
Long Châu 011
 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ: 2989/GPP_04/12/2020
 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược: 9200/ĐKKDD-HCM_04/12/2020
Long Châu 012
 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ: 3237/GPP_21/12/2020
 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược: 9275/ĐKKDD-HCM_21/12/2020

Kết quả 0 - 10 trong 278 kết quả

 • THUỐC CHÍNH HÃNG
  đa dạng và chuyên sâu
 • ĐỔI TRẢ TRONG 30 NGÀY
  kể từ ngày mua hàng
 • CAM KẾT 100%
  chất lượng sản phẩm
 • MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
  theo chính sách giao hàng