Ứng dụng Nhà Thuốc Long Châu

Siêu ưu đãi, siêu trải nghiệm

Long Châu

Thông tin GPKD Nhà thuốc Long Châu

Thông tin GPKD

Long Châu 001

 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ:

  1833/GPP_17/08/2020

 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược:

  8707/ĐKKDD-HCM_17/08/2020

Long Châu 003

 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ:

  1817/GPP_17/08/2020

 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược:

  8702/ĐKKDD-HCM_17/08/2020

Long Châu 004

 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ:

  1832/GPP_17/08/2020

 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược:

  7630/ĐKKDD-HCM_17/08/2020

Long Châu 006

 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ:

  2251/GPP_23/09/2020

 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược:

  8900/ĐKKDD-HCM_23/09/2020

Long Châu 007

 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ:

  3168/GPP_16/12/2020

 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược:

  1335/ĐKKDD-HCM_19/04/2019

Long Châu 008

 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ:

  1758/GPP_12/08/2020

 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược:

  8678/ĐKKDD-HCM_12/08/2020

Long Châu 009

 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ:

  2018/GPP_24/08/2018

 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược:

  2156/ĐKKDD-HCM_24/08/2018

Long Châu 010

 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ:

  873/GPP_03/05/2018

 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược:

  2535/ĐKKDD-HCM_03/05/2018

Long Châu 011

 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ:

  2989/GPP_04/12/2020

 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược:

  9200/ĐKKDD-HCM_04/12/2020

Long Châu 012

 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ:

  3237/GPP_21/12/2020

 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược:

  9275/ĐKKDD-HCM_21/12/2020

THUỐC CHÍNH HÃNG

đa dạng và chuyên sâu

ĐỔI TRẢ TRONG 30 NGÀY

kể từ ngày mua hàng

CAM KẾT 100%

chất lượng sản phẩm

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

theo chính sách giao hàng