bg-section-banner
Tải ứng dụng
Tư vấn ngay: 1800 6928
Long Châu
  1. /
  2. Thiết bị y tế/
  3. Dụng cụ theo dõi/
  4. Máy, que thử đường huyết

Máy, que thử đường huyết

Danh sách sản phẩm

Bán chạy

Giá thấp

Giá cao

Combo 3 hộp que thử đường huyết Easy Max (25 que - Tặng máy do đường huyết Easy Max Tag)

Hộp

Thành phần: Que thử đường huyết , Máy đo đường huyết
Máy đo đường huyết On Call Ez II ACON

Hộp

Thành phần: Bút chích máu và 10 kim chích máu , Hộp đựng máy , Máy đo đường huyết
Que thử đường huyết Onetouch Ultra Plus LifeScan (25 que)

Hộp 25 Cây

Thành phần: Đầu kim bằng kim loại tiệt trùng