bg-section-banner
Long Châu
  1. /
  2. Thiết bị y tế/
  3. Dụng cụ y tế/
  4. Kim các loại

Kim các loại

Danh sách sản phẩm

Bán chạy

Giá thấp

Giá cao

Kim Lancet lấy máu BL-28 (100 cái)

Hộp 100 Cái

Thành phần: Kim loại
Kim bút BD Ultra - Fine Pro xuyên qua da dễ dàng, không gây đau đớn khi tiêm (4mm x 32g - 100 cây)

Hộp 100 cây

Thành phần: Vật liệu thép phẫu thuật công nghệ mạ Micro - bonded