bg-section-banner
Long Châu
  1. /
  2. Thiết bị y tế/
  3. Dụng cụ theo dõi

Dụng cụ theo dõi

Danh sách sản phẩm

Bán chạy

Giá thấp

Giá cao

Que thử thai nhanh Safefit Test (Hộp 1 que x 1 cốc nhựa)

Hộp

Thành phần: Kháng thể kháng β-hCG 0.5mg, kháng thể kháng α -hCG 0.7mg, kháng thể để kháng IgG chuột 1.5mg
Que thử thai nhanh HCG Allisa Pregnancy Test Kit Traphaco phát hiện 7 - 10 ngày sau khi thụ thai

Hộp

Thành phần: Kháng thể kháng β-hCG 0.5mg/ml, kháng thể kháng α -hCG 0.7mg/ml, kháng thể để kháng IgG chuột 15mg/ml