bg-section-banner
Long Châu
  1. /
  2. Thuốc/
  3. Thuốc ngừa thai

Thuốc ngừa thai

Danh sách sản phẩm

Bán chạy

Giá thấp

Giá cao

Thuốc tránh thai Rigevidon 21+7 Gedeon (3 vỉ x 28 viên)

Hộp 3 vỉ x 28 viên

Dạng bào chế: Viên nén
Thành phần: Ethinylestradiol 0.03mg, Levonorgestrel 0.15mg, Sắt
Thuốc tránh thai khẩn cấp Postinor 1 1.5mg Gedeon (1 viên)

Hộp 1 Viên

Dạng bào chế: Viên nén
Thành phần: Levonorgestrel 1.5mg
Thuốc tránh thai khẩn cấp Cerciorat 1.5mg Exeltis (1 viên)

Hộp 1 Vỉ x 1 Viên

Dạng bào chế: Viên nén
Thành phần: Levonorgestrel 1.5mg
Thuốc tránh thai NewChoice Nam Hà dùng thường nhật, khẩn cấp (1 vỉ x 28 viên)

Kít 25 hộp x 28 viên

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Thành phần: Ferrous fumarate 75mg, Ethinylestradiol 0.03mg, Levonorgestrel 0.125mg
Thuốc tránh thai hằng ngày Rosepire Leon Pharma (1 vỉ x 28 viên)
Cần tư vấn từ dược sỹ

Hộp 1 Vỉ x 28 Viên

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Thành phần: Drospirenone 3mg, Ethinylestradiol 0.03mg
Thuốc tránh thai hằng ngày Yaz Bayer (1 vỉ x 28 viên)
Cần tư vấn từ dược sỹ

Hộp 1 Vỉ x 28 Viên

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Thành phần: Ethinylestradiol 0.02mg, Drospirenone 3mg
Thuốc tránh thai hằng ngày Yasmin Bayer (1 vỉ x 21 viên)
Cần tư vấn từ dược sỹ

Hộp 1 Vỉ x 21 Viên

Thành phần: Ethinylestradiol 0.03mg, Drospirenone 3mg
Thuốc tránh thai Rosepire Exeltis (1 vỉ x 28 viên)
Cần tư vấn từ dược sỹ

Hộp 1 vỉ x 28 viên

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Thành phần: Drospirenone 3mg, Ethinylestradiol 0.02mg
Thuốc tránh thai hằng ngày Regulon Gedeon (1 vỉ x 21 viên)
Cần tư vấn từ dược sỹ

Hộp 1 Vỉ x 21 Viên

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Thành phần: Desogestrel 0.15mg, Ethinylestradiol 0.03mg
Thuốc tránh thai khẩn cấp Mifestad 10 Stella (Hộp 1 viên)
Cần tư vấn từ dược sỹ

Hộp 1 Viên

Dạng bào chế: Viên nén
Thành phần: Mifepristone 10mg
Thuốc tránh thai Mercilon Bayer (1 vỉ x 21 viên)
Cần tư vấn từ dược sỹ

Hộp 1 vỉ x 21 viên

Dạng bào chế: Viên nén
Thành phần: Desogestrel 0.15mg, Ethynyl estradiol 0.02mg, Ethinylestradiol 0.02mg
Thuốc tránh thai Marvelon Bayer (1 vỉ x 21 viên)
Cần tư vấn từ dược sỹ

Hộp 1 Vỉ x 21 Viên

Dạng bào chế: Viên nén
Thành phần: Desogestrel 0.15mg, Ethinylestradiol 0.03mg