bg-section-banner
Long Châu
ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM Y TẾ

Hiện tại chỉ áp dụng tại 4 tỉnh thành Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Bến Tre

Thông tin người đăng ký bảo hiểm
Anh
Chị
Họ và tên
Họ tên cha/mẹ/giám hộ
Dân tộc
Mã số BHXH (không bắt buộc)
Số CCCD/Mã định danh
Số điện thoại
Thêm ảnh CCCD/Giấy khai sinh

Yêu cầu đầy đủ 2 mặt, đặt toàn bộ mặt thẻ/giấy vào trong khung và đảm bảo ảnh chụp rõ ràng, dễ đọc

Nơi đăng ký khai sinh
Gia hạn theo nơi khám chữa bệnh cũ
Đăng ký nơi khám chữa bệnh mới
Địa chỉ khách hàng

Tham gia cá nhân

Tham gia hộ gia đình

Chọn kì hạn và chi phí tạm tính
3 tháng
6 tháng
12 tháng
Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của nhà thuốc FPT Long Châu