bg-section-banner
Long Châu
icon

Bài viết chăm sóc sức khỏe

bai-viet/huong-dan-cua-who-ve-viec-su-dung-tri-tue-nhan-tao-an-toan-va-dao-duc-trong-y-te.html

Tin tức sức khỏe

Hướng dẫn của WHO về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn và đạo đức trong y tế

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ngày càng phổ biến. Các nhân viên y tế có thể thu lại được nhiều lợi ích, tuy nhiên cũng có thể gặp phải một số rủi ro và thách thức về bảo mật, chất lượng và đặc biệt là vấn đề về đạo đức.

Xem thêm 961 bài viết