Ứng dụng Nhà Thuốc Long Châu

Siêu ưu đãi, siêu trải nghiệm

Long Châu
  1. /
  2. Đội ngũ chuyên môn/
  3. Dược sĩ Đại học Trần Huỳnh Minh Nhật

Dược sĩ Đại học Trần Huỳnh Minh Nhật

Dược sĩ Trần Huỳnh Minh Nhật

Dược sĩ Đại học

Trần Huỳnh Minh Nhật

Dược sĩ

Dược sĩ chuyên khoa Dược lý - Dược lâm sàng. Tốt nghiệp 2 trường đại học Mở và Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Có kinh nghiệm nghiên cứu về lĩnh vực sức khỏe, đạt được nhiều giải thưởng khoa học. Hiện là Dược sĩ chuyên môn phụ trách xây dựng nội dung và triển khai dự án đào tạo - Hội đồng chuyên môn tại Nhà thuốc Long Châu.

Chức vụ

  • Giảng viên Trung tâm Đào tạo FPT Long Châu

Kinh nghiệm

Quá trình công tác

2012 – 2014: Trợ giảng – Khoa Công nghệ Sinh học – Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

6/2021 – Nay: Dược sĩ chuyên môn phụ trách xây dựng nội dung và triển khai dự án đào tạo – Hội đồng chuyên môn – FPT Long Châu.

Quá trình đào tạo

2007 - 2011: Cử nhân Công nghệ sinh học: Khoa Công nghệ Sinh học – Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

2017 - 2021: Dược sĩ đại học – Khoa Dược – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải thưởng

Giải 3 Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường Đại học Mở.

Giải Khuyến Khích – “Eureka” SV Nghiên cứu khoa học – Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.