Ứng dụng Nhà Thuốc Long Châu

Siêu ưu đãi, siêu trải nghiệm

Long Châu
  1. /
  2. Đội ngũ chuyên môn/
  3. Dược sĩ Đại học Nguyễn Thanh Hải

Dược sĩ Đại học Nguyễn Thanh Hải

Dược sĩ Đại học

Nguyễn Thanh Hải

Dược sĩ

Tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dược phẩm. Hiện là giảng viên giảng dạy các môn Dược lý, Dược lâm sàng,...
Tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dược phẩm. Hiện là giảng viên giảng dạy các môn Dược lý, Dược lâm sàng,...

Kinh nghiệm

Quá trình công tác

2019 - 2021: Giảng viên trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội.

2021 - Nay: Giảng viên đào tạo Trung tâm Đào tạo FPT Long Châu.

Quá trình đào tạo

2002 - 2007: Chuyên ngành Bác sĩ Thú Y, Đại học Nông nghiệp 1.

2014 - 2018: Chuyên ngành Dược lâm sàng, Đại học Dược Hà Nội.