Kiến thức về ung thư

Ung thư thứ phát là gì?

Phòng & chữa bệnh 31/05/2022

Ung thư thứ phát là một loại ung thư mới, xảy ra ở người đã bị ung thư trước đó, nên phân biệt với ung thư tái phát, ung thư tái phát xảy ra khi căn...