Ung thư trẻ em

Chuẩn bị bệnh nhân trước hóa trị

Phòng & chữa bệnh 29/12/2022

Để đạt kết quả tốt trong hoá trị ung thư thì bệnh nhân sẽ được thực hiện kiểm tra tình trạng chung của cơ thể được gọi là chuẩn bị bệnh nhân...

Xem thêm 100 kết quả