Ứng dụng Nhà Thuốc Long Châu

Siêu ưu đãi, siêu trải nghiệm

Long Châu
  1. /
  2. Đội ngũ chuyên môn/
  3. Dược sĩ Đại học Nguyễn Vũ Kiều Ngân

Dược sĩ Đại học Nguyễn Vũ Kiều Ngân

Dược sĩ Đại học

Nguyễn Vũ Kiều Ngân

Dược sĩ

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Có nhiều năm trong lĩnh vực dược phẩm. Hiện đang là giảng viên cho Dược sĩ tại Nhà thuốc Long Châu.
Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Có nhiều năm trong lĩnh vực dược phẩm. Hiện đang là giảng viên cho Dược sĩ tại Nhà thuốc Long Châu.

Kinh nghiệm

Quá trình công tác

Nhiều năm công tác tại Nhà Thuốc Long Châu.

Hiện đang là giảng viên tại Trung tâm Đào tạo FPT Long Châu

Quá trình đào tạo

2016 - 2019: Khoa Dược - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.